Raspored inicijalnih razgovora za roditelje novoupisane djece, pedagoška godina 2017/2018 – pročitajte OVDJE

Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani,Pag od 15.svibnja do 30.svibnja 2017.godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2017./2018. Zahtjev za upis predaje se poštom ili osobno u uredu ravnatelja vrtića ,privremena lokacija Od špitala 2 (iznad Gradske knjižnice) , Pag radnim danom od 11,00 do 13,00 sati.

Zahtjev za upis može se podignuti u dječjem vrtiću ili na Internet stranicama www.vrtic-paski-malisani.hr

Uz popunjen i potpisan zahtjev od strane oba roditelja/skrbnika potrebno je priložiti;

DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI OBJAVLJUJE OBAVIJEST ZA RODITELJSKI SASTANAK I INICIJALNE RAZGOVORE

POŠTOVANI RODITELJI/SKRBNICI,

DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI OBAVJEŠTAVA VAS DA ĆE SE ZAJEDNIČKI RODITELJSKI SASTANAK, ZA SVE PRIJAVLJENE KORISNIKE VRTIĆA, ODRŽATI 23.8.2016.GODINE U 18,00 SATI (UTORAK) U PROSTORIJAMA  DVORANE OSNOVNE ŠKOLE U PAGU ( ULAZ NA VELEBITSKU ULICU,ODNOSNO GLAVNI ULAZ U DVORANU).

INDIVIDUALNI RODITELJSKI SASTANCI ZA NOVO PRIJAVLJENE KORISNIKE VRTIĆA ZA 2016/2017. PEDAGOŠKU GODINU ODRŽATI ĆE SE 24. I 25.08.2016.GODINE U PROSTORIJAMA OSNOVNE ŠKOLE (DVORANE ) PREMA  NAVEDENOM RASPOREDU ;

Temeljem članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Paški mališani ,Pag i Obavijesti o upisu djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2016/2017. ,Povjerenstvo za upis djece u vrtić je dana 1.6.2016.godine uz suglasnost i Odluku Upravnog vijeća dana 2.06.2016. donijelo slijedeću

O B A V I J E S T

o rezultatima upisa djece

u  Dječji vrtić Paški mališani,Pag za 2016./2017. pedagošku godinu

Sukladno Obavijesti Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag o upisu djece u dječji vrtić za 2016./2017. Godinu objavljenom u periodu od 25. Travnja do 13.svibnja 2016.godine utvrđuje se da su pristigla 42 zahtjeva za upis djece u Dječji vrtić Paški mališani. Svi zahtjevi pristigli su u pravovaljanom  periodu. Uvidom u pristiglu dokumentaciju i usklađenjem Plana upisa za 2016./2017. Pedagošku godinu razmatrani su svi zahtjevi za upis te se donosi Odluka da su svi