Dječji vrtić Paški mališani zapošljava 12 odgojiteljica,2 stručna suradnika (logopeda i pedagoga), 3 čistačice, 2 kuharice ,1 domara,1 računovodstvenog djelatnika i 1 ravnatelja ,što iznosi ukupan broj od 22 zaposlenih djelatnika.

Ravnateljica
   • Ljubica Fabijanić
Stručni suradnici
   • Jelena Degač, logopedica
   • Maja Fabijanić, pedagogica
Računovodstvo
   • Gordana Kurilić
Odgojiteljice:
  • Marija Kurilić
  • Vesna Šiša
  • Marijana Šuljić
  • Tončica Galić
  • Marina Oguić
  • Jelena Pernar
  • Valentina Meštrović
  • Ana Milković
  • Andrea Radoslović
  • Petra Araminčić
  • Dinka Vuksan- Ćusa
  • Lena Bistričić
Spremačica
   • Renata Fabijanić
   • Marija Šakić
   • Petra Kralj Oguić
Kuharice
   • Radojka Rumora
   • Urica Bistričić
Domar
  • Josip Oguić