• Odluka UV o imenovanju inventurne komisije - pogledaj
 • Odluka UV o raspisivanju natječaja za spremačicu 2 kandidata - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Pravilnika za upravljanje arhivskim dokumentarnim gradivom Vrtića - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća za raspisivanje natječaja za radno mjesto administrativnog radnika - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća za raspisvanje natječajaza radno mjesto logopeda - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća za raspisivanje natječaja za radno mjesto spremačice - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o izboru kandidata za radno mjesto spremačice - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o izvršenju financijskog Plana Vrtića za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspodjeli prenesenog viška financijskih sredstava iz 2023. godine - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspisvanju natječaja za radno mjesto ravnatelja Dječjeg vrtića Paški mališani - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća za raspisvanje natječaja za radno mjesto logopeda - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o poništenju natječaja za radno mjesto administrativnog radnika - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o Planu upisa djece u Vrtiću za ped, god. 2024_2025 - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o usklađenju koeficijenta za obračun plaće djelatnica DV paški mališani - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o visini plaće zaposlenika za vrijeme bolovanja do 42 dana - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o izboru kandidata za radno mjesto ravnateljice DV Paški mališani - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o uvjetima korištenja vrtića tijekom srpnja i kolovoza - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o upisu djece u vrtiću za pedagošku god. 2024_25 - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o izboru kandidata za radno mjesto psihologa - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o verifikaciji člana - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspisiavnju natječaja za stručnog suradnika psiholog_ pripravnik - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za 2 odgojitelje - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika psihologa_ pripravnik - pogledaj
 • Odluka UV o raspisivanju natječaja za zdravstvenog voditelja - pogledaj
 • Odluka UV o reverifikaciji programa predškole u Vrtiću - pogledaj
 • Odluka UV o usvajanju godišnjem plana i programa rada i Kurikulum - pogledaj
 • Odluka UV o zahtjevu Udruge Kissa - pogledaj
 • Odluka UV o izvještaja o radu Vrtića za razdoblje od 01.09.2021. do 31.8.2022. - pogledaj

 • Odluka o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika logopeda - pogledaj
 • Odluka o odabiru osiguravajuće kuće za osiguranje djece od posljedice nesretnog slučaja - pogledaj
 • Odluka o isplati regresa - pogledaj
 • Odluka o najmu prostora vrtića - pogledaj
 • Odluka o visini ručka za učenike u produženom boravku u Matičnoj školi u Pagu - pogledaj
 • Zaključci sa 2 . sjednice Upravnog vijeća - pogledaj
 • Odluka o izboru kandidata za zdravstvenog voditelja - pogledaj
 • Odluka o uključivanju djece, raseljenih osoba iz Ukrajine u rani i predškolski odgoj
 • Odluka Upravnog vijeća o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o korištenju godišnjih odmora djelatnika - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o organizaciji odgojno obrazovnih skupina - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za logopeda - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za radno mjesto zdravstvenog voditelja - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o usklađenju osnovice izračuna plaće za sve djelatnike - pogledaj
 • Zaključak Upravnog vijeća o nadzoru Prosvjetne inspekcije MZO - pogledaj

 • ODLUKA o verifikaciji članova Upravnog vijeća - pogledaj
 • ODLUKA o imenovanju predsjednika, zamjenika i članova Upravnog vijeća - pogledaj
 • ODLUKA o plaćanju Izrade glavnih projekata fotonaponske elektrane - pogledaj
 • ODLUKA o Planu upisa djece u vrtiću za pedagošku godinu 2022_2023 - pogledaj
 • ODLUKA o upisu djece za pedagošku godinu 2022_2023 - pogledaj
 • ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja treći u skupni - pogledaj
 • ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelje - pogledaj
 • ODLUKA o raspisivanju natječaja za logopeda - pogledaj
 • ODLUKA o raspisivanju natječaja za odgojiteljicu- treći u skupini - pogledaj
 • ODLUKA o raspisivanju natječaja za odgojiteljicu - pogledaj
 • ODLUKA o raspodjeli i trošenju viška sredstava iz 2021. godine - pogledaj
 • ODLUKA o isplati Dara u naravi za zaposlenike vrtića - pogledaj
 • Odluka o izvršenju financijskog plana vrtića za 2021. godinu - pogledaj
 • ODLUKA o prijavi za upis djece u Dječji vrtić Paški mališani za 2022/2023 pedagošku godinu - pogledaj
 • ODLUKA o plaćanju usluga vrtića za vrijeme izolacije i samoizolacije - pogledaj
 • ODLUKA o visini plaća zaposlenika za vrijeme bolovanja - pogledaj
 • ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu vrtića za razdoblje od 01.01 do 31.12.2021.g. - pogledaj
 • ODLUKA o o izboru kandidata za radno mjesto odgojiteljice - pogledaj
 • ODLUKA o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojiteljice - pogledaj
 • Zaključak o raspravi o zapošljavanju dva asistenta za pomoć i rad s djecom s teškoćama u razvoju - pogledaj
 • ODLUKA o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika logopeda - pogledaj
 • ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto odgojiteljice- pogledaj

 • Odluka o naknadnom zahtjevu upisa djece za pedagošku godinu 2021_22 - pogledaj
 • Odluka o isplati prigodne godišnje nagrade za 2021. god.- Božićnica i dar djetetu zaposlenika - pogledaj
 • Odluka o raspisivanju natječaja za 4 odgojitelja - pogledaj
 • Odluka o imenovanju članova inventure komisije za 2021. god. - pogledaj

 • ODLUKA o povećanju koeficijenata kod izračun plaće za spremačice u Dječjem vrtiću - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o izboru kandidata za odgojiteljicu - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za radno mjesto logopeda - pogledaj
 • Prijedlog Odluke Upravnog vijeća o zapošljavanju 2 djelatnika stručnog tima - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o pozivu Općini Povljana - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o davanju suglasnosti ravnateljici vrtića - pogledaj
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada i Kurikulum Dječjeg vrtića Paški mališani Pag za 2021._2022 pedagošku godinu - pogledaj
 • Zaključak o naknadnom zahtjevu upisa dvoje djece za pedagošku god. 2021_22 - pogledaj
 • Odluka o imenovanju osobe za obavljanje hitnih i važnih poslova ravnatelja - pogledaj
 • Odluka o prijedlogu Financijskog plana za 2022. god. sa projekcijama za 2023. i 2024. finacijsku proračunsku god. - pogledaj
 • Odluka o raspisivanju natječaja za odgojiteljicu - pogledaj
 • Odluka o verifikaciji članova Upravnog vijeća - pogledaj
 • Odluka o zahtjevu roditelja polaznika vrtića - pogledaj
 • Prijedlog Odluke o I rebalansu Dječjeg vrtića - pogledaj
 • Prijedlog Odluke o potraživanju sredstava planom rebalansa proračuna Grada Paga - pogledaj
 • Prijedlog Odluke radi potrebe za popunjavanjem radnog mjesta 2 odgojitelja u vrtiću - pogledaj
 • Odluka o godišnjem izvještaju o radu vrtića za period od 01. 09. 2020. do 31. 08. 2021. - pogledaj
 • Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića - pogledaj
 • Odluka o polugodišnjem Izvještaju o radu Dječjeg vrtića za razdoblje od 01.01 do 30. 06. 2020. - pogledaj
 • Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto logopeda - pogledaj