FacebookTwitterGoogle BookmarksRedditNewsvineLinkedinShare on Google+

OBAVIJEST O PRIJAVI ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ „ PAŠKI MALIŠANI“ PAG ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Svi 03, 2021
Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani, Pag od 3. svibnja do 15. svibnja 2021. godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2021./2022. Zahtjev za upis predaje se poštom, na adresu: Dječji vrtić Paški mališani, Pag, Velebitska 6, 23250…

Oglasna ploča DV PAŠKI MALIŠANI