Redoviti programi

Program rada dječjeg vrtića “Paški mališani” ima za cilj zajedničko unapređivanje kvalitete života i življenja djece i odraslih. Kako bi se zadovoljio osnovni cilj programa, odgojno-obrazovni rad temelji se na poštivanju prava djece i zadovoljavanju njihovih potreba i interesa u skladu sa razvojnim mogućnostima svakog djeteta.
Rad Dječjeg vrtića Paški mališani temelji se na humanističkoj orijentaciji i koncepciji razvoja predškolskog odgoja.

To znači da:

  • pažljivo strukturiramo okruženje koje potiče dječju inicijativu i stvaralaštvo;
  • odgajatelji dobro poznaju osobitosti dječjeg razvoja i u skladu s tim planiraju svoj rad. Posebice je važno promatranje i bilježenje napretka svakog djeteta;
  • podupiremo stav da je učenje interaktivan proces koji uključuje djecu i odrasle, kao i čitavo okruženje;
  • potičemo suradnju s roditeljima. Nastojimo da obitelji djece iz vrtića postanu partneri u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog poticanja dječjeg razvoja;
  • potičemo toleranciju prema različitostima i uvažavanje prava sve djece;
  • se kontinuirano stručno usavršavamo. Nastojimo procjenjivati kvalitetu svoje prakse i stalno usvajati nova znanja.

Cjeloviti razvojni programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode se za djecu od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Nudimo cjelodnevne (10-satne) programe koji počinju s radom u 6,30 sati, te poludnevne (5,5 satne) programe koji počinju s radom u 7,30, odnosno u 8,30 sati.
Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u tzv. jasličke skupine (djeca do 3. godine) i vrtićke skupne (djeca od 3-7 godina). Sve naše skupine su dobno mješovite, što omogućuje kvalitetnu socijalnu interakciju i suradničko učenje djece različite dobi.
Velika pažnja posvećuje se prostorno-materijalnom okruženju i dokumentiranju procesa učenja djece kao podlozi u razvoju kurikuluma.

Elementi programa “Korak po korak”

Bitne odrednice programa Korak po korak koje odgajatelji unose u organizacijska rješenja vrtića su: planiranje prostora i aktivnosti utemeljenih na čestom procjenjivanju i praćenju razvoja djeteta, formiranju i dopunjavanju tzv. centara aktivnosti (kutića), kao preduvjeta slobodnog djetetovog izbora aktivnosti (npr. centar za obiteljske i dramske igre, za aktivnost građenja i konstruiranja, početnog čitanja i pisanja, likovne aktivnosti itd.).
Specifičnost Programa Korak po korak je što poseban naglasak stavlja na važnost suradnje s obitelji i na uvođenje demokratskih vrijednosti u proces odgoja i obrazovanja.

Program predškole

Program predškole namijenjen je djeci u godini pred polazak u školu koja ne pohađaju vrtić i pomaže djetetu da razvije vještine potrebne za školu, stvori radne navike i socijalizira se u skupini vršnjaka.
Odvija se u razdoblju od veljače do svibnja u poslijepodnevnim satima. Program predškole verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.