hart 1147836 960 720

Naše prijatelje iz dječjeg vrtića Petrinjčica kroz ovu pedagošku godinu snašle su velike nevolje. Osim pandemije Corona virusa zadesio ih je i strašan potres…
Još prije toga, odgojiteljice i djeca započeli su projekt u kojem su sudjelovali i članovi obitelji djece na način da su im pričali priče…

Prijedlogom Komisije za upise dječjeg vrtića i odlukom Upravnog vijeća dječjeg vrtića za pedagošku godinu 2021./2022. u Dječji vrtić Paški mališani Pag upisuju se sva prijavljena djeca u dobi od jedne do šeste godine starosti, prema zahtjevima korisnika koja su do 31.08.2021. godine napunila 1 godinu starosti. Temeljem obrađenih prijava za upis djece, oformit će se odgojno-obrazovne skupine sukladno važećim standardima. Djeca koja ne zadovoljavaju uvjet dobi (da su navršila godinu dana do 31. 08. 2021. godine) će također biti upisana, na način da će krenuti pohađati vrtić kroz pedagošku godinu 2021./2022., odnosno nakon što ispune sve uvjete za upis.

tb w445 h250 crop int 9347f01f8445afd637f28fb554c1464d

Zbog izvanrednih okolnosti i produženja roka prijava za upis u Dječji vrtić Paški mališani, Pag, prvi rezultati prijava za upis biti će objavljeni u petak, 04. lipnja 2021. godine, a konačni rezultati upisa u petak, 11. lipnja 2021. godine. Rezultati će biti objavljeni na oglasnoj ploči i službenim stranicama dječjeg vrtića.

Dječji vrtić Paški mališani, Pag produžuje rok prijave za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2021/2022. do 19. svibnja 2021. godine. Zahtjev za upis predaje se poštom, na adresu: Dječji vrtić Paški mališani, Pag, Velebitska 6, 23250 Pag s naznakom – prijava za upis

Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani, Pag od 3. svibnja do 15. svibnja 2021. godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2021./2022. Zahtjev za upis predaje se poštom, na adresu: Dječji vrtić Paški mališani, Pag, Velebitska 6, 23250 Pag s naznakom – prijava za upis