Zakonom je propisana kronološka dob kad djeca trebaju krenuti u školu. U 1.razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1.travnja tekuće godine navršavaju 6 godina života. Možemo govoriti o tjelesnoj i psihičkoj spremnosti za školu, a psihička spremnost ima intelektualnu, emocionalnu i socijalnu dimenziju. Stvaramo li motivirajuće okruženje u kojem se podržava dječja radoznalost, aktivnost, stjecanje novih iskustava, igra i stvaralaštva, stvaramo dobre uvjete za budućeg školarca/školarku.

Danas znamo da dobre preduvjete za uspješan početak školovanja ima dijete koje:

 • ima pozitivnu sliku o sebi
 • zna se zauzeti za sebe (voditi računa o sebi-asertivnost)
 • zna rješavati sukobe-konstruktivno rješavanje sukoba
 • ponosi se uspjehom i podnosi neuspjeh
 • pomaže i dijeli s prijateljima-empatija, suradnja
 • dogovara se i poštuje pravila
 • upornošću završava što je započelo

Za školu je spremno svako dijete u dobi između 6 i 7 godina koje je:

 1. tjelesno i motorički zrelo- zdravo je, dobro razvijeno, spretno, pravilno drži olovku, voli crtati, pisati, izrezivati, a crtež odgovara dobi
 2. spoznajno zrelo- ima dobru pažnju te se može igrati i baviti drugim aktivnostima i do 60 min s povremenim otklonima pažnje, ustrajno je i uporno, dovrši što je započelo, razlikuje desno i lijevo na sebi, drugima i u prostoru, razlikuje i imenuje boje i njihove nijanse
 3. govorno zrelo- izgovara glasove čisto i razgovjetno, na temelju slušanja može rastaviti riječi na glasove i spajati glasove u riječ (glasovna analiza i sinteza)
 4. emocionalno i socijalno zrelo- kontrolira burno izražavanje emocija, poštuje dogovorena pravila, surađuje s odraslima, komunikativno je, zna se zauzeti za sebe

Uloga vrtića u pripremi djeteta za polazak u školu

Vrste djelatnosti:

 • Životno praktične i radne aktivnosti vezane uz biološke potrebe, njega djeteta, svlačenje, oblačenje, samoposluživanje
 • Raznovrsne igre- funkcionalne, simboličke igre građenja i konstruiranja, igre s pravilima
 • Društvene i društveno zabavne-druženje više djece, odraslih, zabave, šetnje, priredbe i dr.
 • Umjetničko promatranje, slušanje, interpretacija umjetničkih tvorevina za djecu, slikovnica, likovnih, književnih i drugih djela
 • Raznovrsno izražavanje i stvaranje djeteta- pjevanje, sviranje, crtanje, slikanje, modeliranje, građenje, konstruiranje, plesanje i drugo
 • Istraživačko spoznajne aktivnosti- istraživačko manipuliranje predmetima, promatranje, upoznavanje, šetnje, posjeti, susreti s ljudima različitih profesija
 • Specifične aktivnosti s kretanjem- tjelesno vježbanje, boravak na zraku, sportske igre

Priprema djece za školu obuhvaća

 • vježbanje hotimične pažnje (upućivanjem na sadržaje iz svakodnevnog života)
 • razvijanje sposobnosti opažanja i promatranja (poticati djecu da detaljno pričaju o svemu što vide
 • vježbe koncentracije (kod rješavanja raznih zadataka, kao i kod svakodnevnih aktivnosti)
 • stvaranje pozitivne slike o sebi
 • stvaranje radnih navika
 • razvijanje kulturno-higijenskih navika