• Objava informacija o trošenju proračunskih sredstava D.V. Paški mališani Pag u periodu za travanj 2024. - pogledaj
  • Trošenje proračunskih sredstava za OŽUJAK 2024 DVPM - pogledaj dokument
  • Trošenje proračunskih sredstava za VELJAČU 2024 DVPM - pogledaj dokument
  • Trošenje proračunskih sredstava za SIJEČANJ 2024 DVPM - pogledaj dokument