vozilo2 1

Dječji vrtić Paški mališani, Pag za svoje potrebe od sada ima dostavno električno vozilo marke Renault Kangoo Z. E.

pexels photo 1712854

Poštovani roditelji,
Obavještavamo Vas da je odgojno-obrazovni rad kroz ljeto (srpanj i kolovoz) organiziran na način da su formirane tri mješovite skupine u matičnom objektu u Pagu i jedna mješovita skupina u područnom objektu u Povljani.

PAG predškolci sa diplomom

U petak, 26. 6. 2020. godine, starija skupina „Peružini“ u Pagu i djeca iz skupine „Pčelice“ u Povljani oprostila su se od vrtića druženjem i prigodnim programom koji su pripremile njihove odgojiteljice. Ukupno je 31 dijete provelo tako svoj zadnji vrtićki dan

djecji vrtic paski malisani pag

Za 2020./2021. pedagošku godinu u Dječji vrtić Paški mališani Pag upisuju se sva prijavljena djeca u dobi od jedne do šest godine starosti, prema zahtjevima korisnika, a koja su do 31.08.2020. godine napunila 1 godinu starosti.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ,Državnom pedagoškom standardu, članka 52.Statuta dječjeg vrtića Paški mališani, Pag donesenog pod posl.br klasa: 021-03-01/19-1 , Ur.broj: 2198/24-06/03-19-379 dana 02. kolovoza 2019. godine i Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Paški mališani,Pag Upravno vijeće dječjeg vrtića Paški mališani donosi

ODLUKU O PRIJAVI ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI,PAG ZA PEDAGOŠKU 2020. / 2021. GODINU - pogledaj odluku