• ODLUKA o prijavi za upis djece u Dječji vrtić Paški mališani za 2022/2023 pedagošku godinu - pogledaj
 • ODLUKA o plaćanju usluga vrtića za vrijeme izolacije i samoizolacije - pogledaj
 • ODLUKA o visini plaća zaposlenika za vrijeme bolovanja - pogledaj
 • ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu vrtića za razdoblje od 01.01 do 31.12.2021.g. - pogledaj
 • ODLUKA o o izboru kandidata za radno mjesto odgojiteljice - pogledaj
 • ODLUKA o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojiteljice - pogledaj
 • Zaključak o raspravi o zapošljavanju dva asistenta za pomoć i rad s djecom s teškoćama u razvoju - pogledaj
 • ODLUKA o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika logopeda - pogledaj
 • ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto odgojiteljice- pogledaj

 • Odluka o naknadnom zahtjevu upisa djece za pedagošku godinu 2021_22 - pogledaj
 • Odluka o isplati prigodne godišnje nagrade za 2021. god.- Božićnica i dar djetetu zaposlenika - pogledaj
 • Odluka o raspisivanju natječaja za 4 odgojitelja - pogledaj
 • Odluka o imenovanju članova inventure komisije za 2021. god. - pogledaj

 • ODLUKA o povećanju koeficijenata kod izračun plaće za spremačice u Dječjem vrtiću - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o izboru kandidata za odgojiteljicu - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za radno mjesto logopeda - pogledaj
 • Prijedlog Odluke Upravnog vijeća o zapošljavanju 2 djelatnika stručnog tima - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o pozivu Općini Povljana - pogledaj
 • Odluka Upravnog vijeća o davanju suglasnosti ravnateljici vrtića - pogledaj
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada i Kurikulum Dječjeg vrtića Paški mališani Pag za 2021._2022 pedagošku godinu - pogledaj
 • Zaključak o naknadnom zahtjevu upisa dvoje djece za pedagošku god. 2021_22 - pogledaj
 • Odluka o imenovanju osobe za obavljanje hitnih i važnih poslova ravnatelja - pogledaj
 • Odluka o prijedlogu Financijskog plana za 2022. god. sa projekcijama za 2023. i 2024. finacijsku proračunsku god. - pogledaj
 • Odluka o raspisivanju natječaja za odgojiteljicu - pogledaj
 • Odluka o verifikaciji članova Upravnog vijeća - pogledaj
 • Odluka o zahtjevu roditelja polaznika vrtića - pogledaj
 • Prijedlog Odluke o I rebalansu Dječjeg vrtića - pogledaj
 • Prijedlog Odluke o potraživanju sredstava planom rebalansa proračuna Grada Paga - pogledaj
 • Prijedlog Odluke radi potrebe za popunjavanjem radnog mjesta 2 odgojitelja u vrtiću - pogledaj
 • Odluka o godišnjem izvještaju o radu vrtića za period od 01. 09. 2020. do 31. 08. 2021. - pogledaj
 • Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića - pogledaj
 • Odluka o polugodišnjem Izvještaju o radu Dječjeg vrtića za razdoblje od 01.01 do 30. 06. 2020. - pogledaj
 • Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto logopeda - pogledaj