Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani,Pag od 15.svibnja do 30.svibnja 2017.godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2017./2018. Zahtjev za upis predaje se poštom ili osobno u uredu ravnatelja vrtića ,privremena lokacija Od špitala 2 (iznad Gradske knjižnice) , Pag radnim danom od 11,00 do 13,00 sati.

Zahtjev za upis može se podignuti u dječjem vrtiću ili na Internet stranicama www.vrtic-paski-malisani.hr

Uz popunjen i potpisan zahtjev od strane oba roditelja/skrbnika potrebno je priložiti;

DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI OBJAVLJUJE OBAVIJEST ZA RODITELJSKI SASTANAK I INICIJALNE RAZGOVORE

POŠTOVANI RODITELJI/SKRBNICI,

DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI OBAVJEŠTAVA VAS DA ĆE SE ZAJEDNIČKI RODITELJSKI SASTANAK, ZA SVE PRIJAVLJENE KORISNIKE VRTIĆA, ODRŽATI 23.8.2016.GODINE U 18,00 SATI (UTORAK) U PROSTORIJAMA  DVORANE OSNOVNE ŠKOLE U PAGU ( ULAZ NA VELEBITSKU ULICU,ODNOSNO GLAVNI ULAZ U DVORANU).

INDIVIDUALNI RODITELJSKI SASTANCI ZA NOVO PRIJAVLJENE KORISNIKE VRTIĆA ZA 2016/2017. PEDAGOŠKU GODINU ODRŽATI ĆE SE 24. I 25.08.2016.GODINE U PROSTORIJAMA OSNOVNE ŠKOLE (DVORANE ) PREMA  NAVEDENOM RASPOREDU ;

Temeljem članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Paški mališani ,Pag i Obavijesti o upisu djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2016/2017. ,Povjerenstvo za upis djece u vrtić je dana 1.6.2016.godine uz suglasnost i Odluku Upravnog vijeća dana 2.06.2016. donijelo slijedeću

O B A V I J E S T

o rezultatima upisa djece

u  Dječji vrtić Paški mališani,Pag za 2016./2017. pedagošku godinu

Sukladno Obavijesti Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag o upisu djece u dječji vrtić za 2016./2017. Godinu objavljenom u periodu od 25. Travnja do 13.svibnja 2016.godine utvrđuje se da su pristigla 42 zahtjeva za upis djece u Dječji vrtić Paški mališani. Svi zahtjevi pristigli su u pravovaljanom  periodu. Uvidom u pristiglu dokumentaciju i usklađenjem Plana upisa za 2016./2017. Pedagošku godinu razmatrani su svi zahtjevi za upis te se donosi Odluka da su svi

Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani,Pag od 25.travnja do 13.svibnja 2016.godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2016/2017. Zahtjev za upis predaje se osobno u uredu ravnateljice vrtića ,  radnim danom od 10,00 do 13,00 sati,ili poštom na adresu DV.PAŠKI MALIŠANI,PAG,VELEBITSKA 6, sa naznakom PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ. >Dokumentacija mora biti u kuverti zatvorena.
Zahtjev za upis može se podignuti u dječjem vrtiću ili na Internet stranicama www.vrtic-paski-malisani.hr .