Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani,Pag od 15.svibnja do 30.svibnja 2017.godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2017./2018. Zahtjev za upis predaje se poštom ili osobno u uredu ravnatelja vrtića ,privremena lokacija Od špitala 2 (iznad Gradske knjižnice) , Pag radnim danom od 11,00 do 13,00 sati.

Zahtjev za upis može se podignuti u dječjem vrtiću ili na Internet stranicama www.vrtic-paski-malisani.hr

Uz popunjen i potpisan zahtjev od strane oba roditelja/skrbnika potrebno je priložiti;

 

1. Rodni list djeteta (preslika,bez obzira na datum izdavanja).

2. Potvrdu o prebivalištu (MUP) ili presliku osobne iskaznice oba roditelja.

3. Potvrde o zaposlenju oba roditelja/samohranog roditelja(izdaje poslodavac)

4. Dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti (preslika rješenja,obrtnice)

5. Dokaz o pripadanju navedenim kategorijama prednosti pri upisu ( izvadak o radnom stažu HZMO,potvrda o školovanju roditelja ili valjana isprava, nalaz mišljenja stručne osobe za djecu sa teškoćama u razvoju, rješenje o invalidnosti,rješenje centra za socijalni rad,rješenje o dječjem doplatku).

Prema Pravilniku o upisu djece u dječji vrtić,prednost pri upisu ima:

- dijete s prebivalištem na području Grada Paga

- dijete iz obitelji oba zaposlena roditelja

- dijete roditelja koji su na redovnom školovanju ili stručnom usavršavanju

- dijete roditelja HRVI

- dijete iz obitelji sa troje i više djece

- dijete sa teškoćama u razvoju

- dijete koje živi u teškim zdravstvenim i socijalnim uvjetima

- dijete samohranih roditelja ili uzeta na uzdržavanje

- dijete iz obitelji koja prima dječji doplatak

- dijete u godini prije polaska u školu

-dijete s prebivalištem na području drugih Općina sa kojima vrtić ima potpisan Ugovor o suradnji

Temeljem provedenih prijava za upis djece Komisija za upise utvrđuje prijedlog upisa. Prijedlog  upisa Komisija dostavlja Upravnom vijeću dječjeg vrtića.

REZULTATI PRIJAVA UPISA djece na temelju Odluke Upravnog vijeća bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića i internetskim stranicama vrtića  15.lipnja 2017.god., a KONAČNI REZULTATI UPISA  bit će objavljeni dana 5.srpnja 2017.god.

Za nastavak programa  već upisane djece potrebno je potpisati zahtjev za nastavak programa kroz 2017/2018.pedagošku godinu koji se može podignuti u dječjem vrtiću ili na Internet stranicama dječjeg vrtićawww.vrtic-paski-malisani.hr.  Zahtjev za nastavak korištenja vrtića za 2017./2018.pedagošku godinu predaje se u periodu od 15.svibnja do 30.svibnja 2017.godine u uredu vrtića (privremena lokacija Od špitala 2). 

Ostale obavijesti roditelji mogu dobiti u dječjem vrtiću prilikom dostave dokumenata ili na broj telefona 023/600 089.

NAPOMENA; ZA DJECU KOJA SU UPISANA ZA 2016./2017. PEDAGOŠKU GODINU A NISU KORISTILA USLUGE VRTIĆA NIJE POTREBNO PONAVLJATI UPISNU DOKUMENTACIJU. ISTI PO POČETKU RADA VRTIĆA UKLJUČUJU SE U PROGRAM .

FORMULARI:

Pag, svibanj 2017.godine                                       UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA

Domagoj Vicević , predsjednik