Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013) i članka 58. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag, donesenog pod klasom: 021-03-01/19-1, Urbroj: 2198/24-06/03-19-379 dana 02. kolovoza 2019 godini , Pag a na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški mališani klasa:601-02-02/21-5 ,ur.broj: 2198/24-06/03-21-1 donesene dana 18. veljače 2021. godine, ravnateljica Dječjeg vrtića Paški mališani objavljuje:

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: - ODGAJATELJ/ICA - pogledaj dokument