Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013) i članka 55. Statuta Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag a na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški mališani klasa:601-02-02/21-4 ,ur.broj: 2198/24-06/01-21-4 donesene dana 18. veljače 2021. godine ravnateljica Dječjeg vrtića Paški mališani objavljuje


NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: STRUČNI SURADNIK LOGOPED/ICA - pogledaj natječaj