paskimaliDječji vrtić Paški mališani,Pag Odlukom Upravnog vijeća KLASA;601-02-03/18-41
UR.BROJ;2198/24-06/03-18-250, organizira za potrebe zaposlenih roditelja/skrbnika čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, upis u posebno organiziranu mješovitu vrtićku skupinu, od najviše 20 djece.


Skupina se organizira za razdoblje od 01.07.2019. godine do 31.08.2019. godine, a mogu je pohađati djeca starija od tri godine, odnosno djeca koja su 1.1.2019.godine navršila tri godine života.
Program rada odvijat će se isključivo u redovitom cjelodnevnom programu.

Rok podnošenja prijava za upis u ovu skupinu je 5. lipnja do 14. lipnja 2019. godine
Prednost pri upisu djece u navedeni program imat će djeca čija su oba roditelja/ skrbnika zaposlena. Ukoliko broj prijavljene djece za upis u ovu skupinu bude iznad dozvoljenog broja djece prema pedagoškom standardu za predškolski odgoj, kriterij za utvrđivanje prednosti biti će dijete starije životne dobi.

Upis u skupinu provodit će Povjerenstvo za upise osnovano za redovite upise u dječji vrtić.
S roditeljima/skrbnicima primljene djece u ovu skupinu, posebnim ugovorom će se definirati međusobna prava i obveze za vrijeme pohađanja dječjeg vrtića.
Uz popunjen zahtjev roditelja/skrbnika za prijavu za upis koji se može podignuti u vrtiću ili na internetskim stranicama dječjeg vrtića (www.vrtic-paski-malisani.hr) potrebno je priložiti; - privolu da se može raspolagati osobnim podacima (izdaje se u vrtiću)
- Potvrde o zaposlenju oba roditelja skrbnika,
- Rodni list djeteta
- Liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
- Knjižicu procijepljenosti djeteta i potvrdu liječnika da je dijete redovito cijepljeno

Inicijalni razgovori za svu upisanu djecu u „sezonsku“ mješovitu skupinu provest će se 19.6.2019. godine a roditelji/skrbnici o točnom terminu inicijalnih razgovora bit će obaviješteni telefonskim putem 17.6.2019. godine
Dječji vrtić Paški mališani,Pag

 

Zahtjev za upis djeteta