Radi organizacijskih poslova i pripreme prostora za rad u novoj pedagoškoj godini koja počinje u ponedjeljak 4. 9. 2023., dana 1. 9. 2023. (petak), prema Odluci Upravnog vijeća, dječji vrtić neće raditi u odgojno-obrazovnom programu s djecom.

Za polazak u novu pedagošku godinu, roditelji/skrbnici, korisnici usluga dječjeg vrtića dužni su za svoje dijete dostaviti liječničku potvrdu da je dijete zdravo i da može pohađati dječji vrtić (novoupisani i postojeći korisnici).

Odluka - pogledaj dokument