S obzirom na novonastalu situaciju, roditelji čija djeca nisu koristila usluge dječjeg vrtića u razdoblju od 16.11.2020. do 30.11.2020., oslobođeni su plaćanja cijene programa u koji su upisani.

Dječji vrtić Paški mališani, Pag