vozilo2 1

Dječji vrtić Paški mališani, Pag za svoje potrebe od sada ima dostavno električno vozilo marke Renault Kangoo Z. E.


U posljednjih nekoliko godina uočena je potreba za vozilom koje bi dječji vrtić mogao koristiti za svoje potrebe, kao što su dostava obroka u Osnovnu školu Jurja Dalmatinca Pag, a od početka pedagoške godine 2019./2020. i u područni objekt dječjeg vrtića u Povljani.
U realizaciju kupnje vozila dječji vrtić je krenuo prijavom na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je objavljen u svibnju 2019. godine. U suradnji s osnivačem, Gradom Pagom, Dječji vrtić Paški mališani, Pag podnio je zahtjev za sufinanciranje kupnje vozila i dostavio svu potrebnu dokumentaciju predviđenu uvjetima Javnog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. Nakon što je utvrđeno da dječji vrtić u potpunosti ispunjava uvjete Javnog poziva, odobrena su mu financijska sredstva koja pokrivaju dio ukupne cijene vozila, a ostatak financira dječji vrtić.
Važno je istaknuti da dječji vrtić ostvaruje dobru suradnju sa osnivačem, Gradom Pagom, Gradskim vijećem i gradonačelnikom Paga, Antom Fabijanićem, koji osluškuju potrebe vrtića i njegovih polaznika.

 

Autor teksta: Dječji vrtić Paški mališani, Pag

vozilo12
vozilo7
vozilo5
vozilo2-3
vozilo2-2
vozilo2-1
vozilo