U PETAK, 5.10. 2018. GODINE, U 16:00 SATI U PROSTORIJAMA VRTIĆA ODRŽAT ĆE SE RODITELJSKI SASTANAK NA KOJEM ĆE BITI PREZENTIRAN PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA. POZVANI SU SVI ZAINTERESIRANI RODITELJI.

Important dates 3

MOLIMO RODITELJE DA PODMIRE SVOJA DUGOVANJA DO 01.09.2018.
U PROTIVNOM OD 01.09.2018. NEĆE MOĆI KORISTITI USLUGE OVE ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE.
(ODNOSNO USLUGE DJEČJEG VRTIĆA PAŠKI MALIŠANI)

PREMA ODLUCI UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA PAŠKI MALIŠANI, U ČETVRTAK, 30. 8., I U PETAK, 31. 8. 2018., DJEČJI VRTIĆ NEĆE RADITI U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROGRAMU S DJECOM.

U četvrtak 14.06.2018. g s početkom u 18:00 sati u prostoru Dječjeg vrtića Paški mališani održana je završna svečanost i podjela diploma predškolaca skupine Jančići.

Dječji vrtić Paški mališani,Pag Odlukom Upravnog vijeća KLASA;601-02-03/18-41 UR.BROJ;2198/24-06/03-18-250,  organizira za potrebe zaposlenih roditelja/skrbnika čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, upis u posebno organiziranu mješovitu vrtićku skupinu, od najviše 20 djece.